Yuk... Kita Laksanakan Bimbingan Beliau Muallif Sholawat Wahidiyah RA.

Sholawat Wahidiyah Berfaedah Menjernihkan Hati dan Ma’rifat Billah wa Rosuulihi SAW

Mujahadah Makam Di Bulan Syawal 1443 H

Paling Sedikit 7 hari
Dalam bulan Syawal 1443 H

Sekilas… Tentang Sholawat 
“Wahidiyah”

Apa itu Sholawat Wahidiyah ?

Sholawat Wahidiyah adalah rangkaian doa Sholawat Nabi Shollallohu ‘alaihi wasallam sebagaimana tertulis di dalam Lembaran Sholawat Wahidiyah, termasuk cara dan adab pengamalannya, Baca Selengkapnya.

TERKINI

Penyiar Sholawat Wahidiyah 
“PSW”
di Indonesia

PSW Wilayah/Provinsi
PSW Kabupaten/ Kota
PSW Kecamatan

Wahidiyah Mengunakan Amalan Sholawat

Sebagaimana telah kita maklumi bersama sebagai seorang muslim, bahwa Sholawat merupakan amalan sunnah yang mudah serta memiliki berbagai macam faedah yang luar biasa serta merupakan satu-satunya amalan yang Alloh SWT perintahkan kepada hamba-Nya dan Alloh SWT sendiri juga melaksanakannya.

Dengan dirangkaikan doa-doa yang khususnya memohon untuk menguatkan jiwa ketauhidan serta memohonkan keberkahan bagi seluruh ciptaan Alloh SWT, sehingga sholawat ini diberi nama Sholawat Wahidiyah, yang berfaedah untuk menjernihkan hati dan ma’rifat Billah wa Rosuulihi SAW, selain itu juga sebagai perwujudan ikut-ikut berjuang memperbaiki mental umat jami’al ‘alamin melalui jalan batiniyah.

Mujahadah Wahidiyah

  • Mujahadah Yaumiyah adalah mujahadah yang dilaksanakan setiap hari oleh Pengamal Wahidiyah paling sedikit satu kali dalam sehari semalam dengan urutan bacaan seperti dalam lembaran Sholawat Wahidiyah dan hitungannya boleh ditetapkan, ditambah, atau dikurangi sebagian atau seluruhnya.

Mujahadah Usbu’iyah adalah mujahadah yang dilaksanakan secara berjama’ah tiap seminggu sekali oleh Pengamal Wahidiyah se desa / kelurahan / lingkungan. Penyelenggara / penanggungjawabnya adalah Pengurus PSW Desa / Kelurahan.

Mujahadah Syahriyah adalah Mujahadah Wahidiyah yang dilaksanakan secara berjama’ah setiap bulan sekali oleh pengamal Wahidiyah se-kecamatan. Penyelenggara dan penanggungjawabnya adalah Pengurus PSW Kecamatan setempat.

Mujahadah Rubu’ussanah adalah Mujahadah Wahidiyah yang dilaksanakan secara berjama’ah setiap 3 bulan sekali, oleh Pengamal Wahidiyah se-kabupaten/ kota. Penyelenggara dan penanggungjawabnya adalah DPC PSW setempat.

  • Mujahadah Nisfussanah adalah Mujahadah Wahidiyah yang dilaksanakan secara berjama’ah setiap 6 bulan sekali atau 2 kali dalam satu tahun, oleh Pengamal Wahidiyah se-propinsi / Daerah Khusus / Daerah Istimewa. Penyelenggara dan penanggungjawabnya adalah DPW PSW setempat.

Mujahadah Kubro Wahidiyah adalah Mujahadah Wahidiyah yang dilaksanakan secara berjama’ah oleh seluruh pengamal Wahidiyah dengan serempak pada setiap bulan Muharrom dan bulan Rojab. Penyelenggara dan penanggungjawab Mujahadah Kubro Wahidiyah adalah Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah (DPP PSW).

  • Mujahadah Peringatan Tahun Baru
  • Mujahadah Perinagtan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI
  • Mujahadah Peringatan Hari Hari Besar 
  • DLL
  • Mujahadah Peningkatan
  • Mujahadah Dalam Bulan Penyiaran
  • Mujahadah Keamanan
  • DLL

DANA BOX
Paket Bimbingan” langsung dari Mu’allif Sholawat Wahidiyah 

Cara ... Mengamalkan Wahidiyah

Muallif Sholawat Wahidiyah KH. Abdoel Madjid Ma’roef memberikan bimbingan kepada Pengamal baru yang ingin mengamalkan sholawat wahidiyah dengan melaksanakan Mujahadah setiap hari selama 40 hari, berturut-turut.

TENTANG WAHIDIYAH

INFORMASI

JARIANGAN MEDIA

MEDIA

ABOUT

Copyright 2022 Wahidiyahjateng.or.id